22.1.20

ستوان اصغر حسن نیا #شیراز #فارس از پرسنل کلانتری معالی آباد شیراز مزدور نامبرده از قاتلینی است که در اعتراضات آبان ماه اقدام به تیراندازی بسوی مردم معترض شیراز می کرد که منجر به قتل شماری از معترضین شد. آدرس: بلوار سفیر شمالی، خیابان انقلاب، کوچه ۵/۱۹، انتهای کوچه ساختمان پارسا همراه: 09177077044 🔸هشدار به همه سرکوبگران: فصلی عوض شد و تا دیر نشده دست از سرکوب بردارید تا شاید بخشیده شوید! براندازی نزدیک است! 🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی 🆔@Kashef_Rasu 🆔@Rasuyab


ستوان اصغر حسن نیا #شیراز #فارس
از پرسنل کلانتری معالی آباد شیراز
مزدور نامبرده از قاتلینی است که در اعتراضات آبان ماه اقدام به تیراندازی بسوی  مردم معترض شیراز می کرد که منجر به قتل شماری از معترضین شد.
آدرس: بلوار سفیر شمالی، خیابان انقلاب، کوچه ۵/۱۹، انتهای کوچه ساختمان پارسا
همراه:
 09177077044

🔸هشدار به همه سرکوبگران: فصلی عوض شد و تا دیر نشده دست از سرکوب بردارید تا شاید بخشیده شوید! براندازی نزدیک است! 

🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی نداشته و مانند سایر اقشار میهن، رای ما نیز سرنگونی این نظام دزد و غارتگر است».

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان  با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی ندا...