27.1.20

کمیل خان #اندیشه #تهران این مزدور بسیجی همواره با یک دستگاه موتورسیکلت پالس قرمز رنگ در زمان اعتراضات در پوش معترض به درون معترضین نفوذ می کرد و برای شناسنایی از آنها فیلم و عکس می گرفت. پاتوق: شب ها نماز مغرب در مسجد امام علی اندیشه فاز ۳ اطلاعات تکمیلی را در اختیار راسویاب قرار دهید. 🔸هشدار به همه سرکوبگران: فصلی عوض شد و تا دیر نشده دست از سرکوب بردارید تا شاید بخشیده شوید! براندازی نزدیک است! 🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی 🆔@Kashef_Rasu 🆔@Rasuyab


کمیل خان #اندیشه #تهران
این مزدور بسیجی همواره با یک دستگاه موتورسیکلت پالس قرمز رنگ در زمان اعتراضات در پوش معترض به درون معترضین نفوذ می کرد و برای شناسنایی از آنها فیلم و عکس می گرفت. 
پاتوق: شب ها نماز مغرب در مسجد امام علی اندیشه فاز ۳ 
اطلاعات تکمیلی را در اختیار راسویاب قرار دهید.

🔸هشدار به همه سرکوبگران: فصلی عوض شد و تا دیر نشده دست از سرکوب بردارید تا شاید بخشیده شوید! براندازی نزدیک است! 

🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی نداشته و مانند سایر اقشار میهن، رای ما نیز سرنگونی این نظام دزد و غارتگر است».

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان  با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی ندا...