26.1.20

معجون جنون آمیزی بنام مسلمان !!! ‍‍دختر آمریکایی-ایرانی - لبنانی قاسم سليمانی در بيروت به زبان مادریش سخن می‌گوید! عربی با لھجە کاملا لبنانی حرف ميزند، پاسپورت آمریکایی دارد و لی ساکن ایران است و خود را کاملا حزب الهی و لبنانی می داند.معجون جنون آمیزی بنام مسلمان !!!
‍‍دختر آمریکایی-ایرانی - لبنانی قاسم سليمانی در  بيروت به زبان مادریش سخن می‌گوید! عربی با لھجە کاملا لبنانی حرف ميزند، پاسپورت آمریکایی دارد و لی
ساکن ایران است و خود را کاملا حزب الهی و لبنانی می داند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی نداشته و مانند سایر اقشار میهن، رای ما نیز سرنگونی این نظام دزد و غارتگر است».

«ما، جمعی از سربازان و درجه داران آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان  با مردم همصدا شده و می گوئیم که این نظام هیچ مشروعیتی ندا...